top of page

Personuppgifter och GDPR

I denna policy beskriver vi hur och varför Gymnasiemässan Nordväst (nedan ”vi”, ”oss”) behandlar personuppgifter när du anmäler ditt intresse till mässan. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Cedergrenska org. nr 559144-0697, om inget annat anges i denna information. 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara exempelvis bokningsnummer och IP-nummer om de kan kopplas till fysiska personer. 

När du bokar boende hos Gymnasiemässan Nordväst samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna skicka ut en påminnelse om mässans genomförande.  

Lagringstider 

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter.  

Ändring av personuppgifter och återkallelse av samtycke 

Du är när som helst välkommen att kontakta oss för att få ett utdrag av dina personuppgifter, få dem ändrade eller raderade, via kontaktuppgifterna nedan.  

Kontakt 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:  marknad@cedergrenska.se

bottom of page